Disclaimer

Home > Disclaimer

Disclaimer 

Op het gebruik van deze website (www.behoppy.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Gebruik van informatie 

Hoppsharing streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te beiden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Hoppsharing niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoppsharing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Hoppsharing en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-mail 

Hoppsharing garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e)mail met Hoppsharing te corresponderen accepteert u dit risico. 

Hyperlinks 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Hoppsharing heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Hoppsharing aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle publicaties en uitingen van Hoppsharing zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Hoppsharing daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

nl_BENederlands (België)